Work in Progress

 

Digging Duras’ is een vervolg op de autonome werken rondom The Last Pages.

Voor deze serie gebruik ik diverse teksten van Marguerite Duras waarbij ik me focus op haar taalgebruik en met name haar poëtische omgang met herhaling, drama en ritme.

Niet het geschrevene zelf, maar haar actie van schrijven wordt vertaald naar mijn actie van het maken. 

Digging Duras' - Les Lettres de PvdS - 2
wrijfletters op papier