Op een dag deed een Lepisma Saccharina onaangekondigd zijn intrede in mijn atelier. Het was een wonderlijke ontdekking: maandenlang had ik gewerkt aan een serie nieuwe gouaches (…) Turend naar één van de werken, kwam het ineens rommelig op mij over, alsof er iets veranderd was. Ik liep ernaartoe en plotseling zag ik de oorzaak: in de dikke zwarte gouache zaten stukjes wit waar de verf was aangevreten, alsof een worm zich een weg had proberen te banen in de verf en liever alleen de korstjes at. Toen ik naar het volgende werk keek, zag ik ook daar kleine aangevreten hapjes, net als in nog drie andere werken. (…) De zoektocht naar het ‘wezen’ dat zich een weg door de gouache gebaand had bracht me -behalve bij bestrijdingsmiddelen- ook bij de Vlamingen die zilvervisjes ‘Suikergast’ noemen. Sindsdien heb ik een gastatelier.

Suikergast
Achter de Ramen, Amsterdam. Work in progress.