Eerste presentatie uit de serie Over Hoe Donderslagen Zacht Gaan Zoemen.

Deel 1 omvat een op schaal gemaakte installatie in WhiteBox@BAB, Brampton, CA met recente collages. 

 

Still Being Instal­led, part 1
BAB@​Whi­te­Box. 2019