TENT., CBK Rotterdam.  Maart 2002

Een maand lang was de ‘GYM’ (een voormalige gymzaal) een atelier. Uitgangspunt was de transformatie van eerder gemaakte tekeningen tot monumentale ingrepen. In een continue beeldonderzoek werden traditionele aspecten als licht/ donker, vorm en toon, transparantie en toevoegen/ weghalen van schilderingen in relatie gebracht met de monumentaliteit van de ruimte die daardoor voortdurend in beweging was. (5 x11 x 24 m). 

 

This is Not a Maple Tree- Part II
2002