Numbs ‘21

In de serie Numbs ’21 staat het zoeken naar de verhouding met de ander centraal. Nu we ons bevinden in een samenleving waarin we onszelf opnieuw moeten uitvinden, is ook de relatie met onze omgeving veranderd. Alledaagse gebruiken en handelingen worden uitvergroot en onder de loep genomen. Wat voorheen nog vanzelfsprekend was, kan plotseling een issue worden. 
 
Herinneringen aan de omgang met de ander komen terug in de serie Numbs ‘21 die gemaakt is tijdens de 2e lockdown. Deze uit piepschuim gesneden karakters van verpakkingsmateriaal dat voorhanden was, kregen eigenschappen die refereren aan het ‘verstommende’ gevoel dat ik vaak had door de afstand met de ander en de stilte op straat. Een boodschap doen in de supermarkt werd een onderneming en voelde als bewegen in een choreografie. Ruimte zoeken en innemen, wachten en omlopen om afstand te houden. 
 
Langzaam groeiden de Numbs uit tot een familie van witbonte wezens die gefotografeerd werden in mijn atelier. Al zoekend verdwalen ze in irreële ruimtes die aan verandering onderhevig zijn en nieuwe decors vormen voor een volgende ontmoeting, zich een weg banend in een nieuw tijdperk. 

Numbs ‘21
The series, Numbs ’21, concerns the situation of dealing with each other. Because we are in a society in which we have to re-invent ourselves, our relationship with our surroundings has also been changed. Everyday uses and activities are being expanded and scrutinized. What used to be self-evident, can suddenly become an issue.
 
Memories of the interrelation with the other come back in the series, Numbs ’21, that originated during the 2nd lockdown. Characters are made out of foam from package material that was available. They have characteristics that refer to the ‘hushed’ feeling I often had because of the distance from others and the silence on the street. Shopping in the supermarket became a project and felt like moving in a choreography. Searching for space and taking it, waiting, and outflanking to keep a distance.
 
Slowly, the Numbs became a family of entities that were photographed in my studio. While they searched, they got lost in ethereal places that were changing, forming new designs for next meetings, making a way into a new age.