Digging Duras’

2017. Dig­ging Duras’ is een ver­volg op de serie TLP naar aanleiding van tek­sten van Mar­gu­e­ri­te Duras. Hier­bij ligt de focus op haar taal­ge­bruik en met name haar poëtische omgang met her­ha­ling, drama en ritme. Niet het geschre­ve­ne zelf, maar haar actie van schrij­ven wordt ver­taald naar mijn actie van het maken. 

In diezelfde periode kreeg ik ook regelmatig oude wrijfletters van anderen. Hiermee schreef ik delen uit het boekje ‘Ecrire’ van Mar­gu­e­ri­te Duras over in de serie Les Lettres de…