Digging Duras’

2017. Dig­ging Duras’ is een ver­volg op de serie TLP naar aanleiding van tek­sten van Mar­gu­e­ri­te Duras. Hier­bij ligt de focus op haar taal­ge­bruik en met name haar poëtische omgang met her­ha­ling, drama en ritme. Niet het geschre­ve­ne zelf, maar haar actie van schrij­ven wordt ver­taald naar mijn actie van het maken. 

In diezelfde periode kreeg ik ook regelmatig oude wrijfletters van anderen. Hiermee schreef ik delen uit het boekje ‘Ecrire’ van Mar­gu­e­ri­te Duras over in de serie Les Lettres de…

Digging Duras’

DiggingDuras’ is a continuation of the series, TLP, based on texts of Mar­gu­e­ri­te Duras. Here the focus is, in particular, on her poetic use of repetition, drama, and rhythm. Not the writing itself, but her act of writing is translated into my act of making. 

At the same time, I often received sets of old Letraset dry transfer letters from others. With these letters I rubbed parts of the book, Ecrire, by Mar­gu­e­ri­te Duras in the series Les Lettres de…