10 maart 2020. Kun­ste­naars­boek.

Tij­dens de 1e lock­down heb ik het kun­ste­naars­boek ‘10 maart 2020’ gemaakt, geba­seerd op de Volks­krant van die dag. Uit alle items van deze krant knip­te ik de kop­pen uit, een medi­ta­tie­ve klus. Het was een dag dat de stik­stof­af­fai­re de boven­toon voer­de en het woord Covid-19 nog niet voor­kwam in de kop­pen van de krant.
De han­de­ling van het knip­pen deed me den­ken aan de han­de­ling van het wrij­ven van wrijf­let­ters tij­dens mijn pro­ject The Last Pages, mijn vori­ge kun­ste­naars­boek. Ik legde alle woor­den op alfa­be­ti­sche volg­or­de en gebruik­te een lege dummy van The Last Pages om een eigen ver­sie van het nieuws van 10 maart 2020 te maken: een soort dadaïsti­sche en gro­tesk uit­ge­rekt klank­ge­dicht, met pagi­na’s als ‘Moet moest maar Maar mag meer’, ‘kabi­net: koers kunst’ en ‘mijn nieu­we nepre­bel’.