Tenue de Ville. 

Muse­um­park, Rot­ter­dam. 26 Augus­tus 2006. I.s.m. Her­man Lamers

Pro­ject voor één dag in opdracht van de ‘Rot­ter­dam­se Kin­der­uit­markt’.
Op de sok­kels die aan de rand van het Muse­um­park staan, wer­den vijf­tien aan­ge­kle­de bomen geplaatst als een iro­nisch com­men­taar op de klas­sie­ke beel­den­rij.


Mu­se­umpark, Rot­ter­dam. Au­gust 26, 2006. Coll. with Her­man Lamers

A one-day pro­ject, com­mis­sioned by the ‘Rot­ter­dam Chil­dren Fair’.
As an iron­ic com­ment to the clas­si­cal sculp­ture row, fif­teen dressed trees were in­stalled in jux­ta­po­si­tion on the pedestals at the en­trance of the Museum park.