TLP (The Last Pages). 2016

Werken op papier geïnspireerd door teksten uit het boek C’est Tout (Dit is alles) van de Franse schrijfster Marguerite Duras naar aanleiding van mijn kunstenaarsboek The Last Pages.
De tekst op de RISO-prints bevat alle woorden die wegvielen in The Last Pages omdat de wrijfletters op waren. Met TLP. Le Complémen­tai­re is de tekst van C’est Tout weer compleet. Het overschrijven van de tekst op mijn computer nam slechts een paar uur in beslag, het wrijven van de wrijfletters een paar maanden.

Foto’s tentoonstellingen: SBK Amsterdam en Jan van Eyck Aca­de­mie, Maastricht.

TLP (The Last Pages). 2016
Work on paper inspired by text of the book, C’est Tout (This is all), by the French writer Marguerite Duras, in response to my artist book, The Last Pages. The text on the RISO-prints contain all words that fell away in The Last Pages due to the lack of Letraset dry transfer letters. With TLP, Le Complémen­tai­re, the text of C’est Tout is complete again. The rewriting of the text on my computer took only a couple of hours; the rubbing of the transfer letters a couple of months.
 
Exhibitions photos: SBK Amsterdam and Jan van Eyck Aca­de­mie, Maastricht.